ÖZLEDİM...! / ŞİİRÖZLEDİM...! / ŞİİR

Herkes bir Kâbil olmuş, zulmün bataklığında
Hak uğruna can veren, Hâbil’ler’i özledim
Dünya putlarla doldu, ulûhiyet kayboldu
Bu çirkef şirk içinde, İbrahim’i özledim
Zulüm dünyayı sardı, her tarafta bir Câlût
Câlût’lara son veren, Dâvûd’ları özledim.
Yönümüzü şaşırdık, ele yalvarır olduk
Süleyman’a yol veren, Hüdhüd’leri özledim
Yaşanmıyor dünyanın, bu rahmet kıtlığında
Rahmeti unutulan, Muhammed’i özledim
Bir sömürü düzeni, kuruldu dünyamızda
Âdil Ömer Fârûk’un, kamçısını özledim
“Hilâfet” kaldırıldı, “Saltanat” oturtuldu
Saltanata “yok!” diyen, Hüseyin’i özledim
Keyifte Müslümanlar, tebliği unuttular
Endülüs sahilinde, Tarîfe’yi özledim
Kudüs kurtulmuş idi, Haçlıların zulmünden
Siyonist durduracak, Selahattin özledim.
Müslümanlar perişan, irfân öksüzü oldu
Onlara yön verecek, Bennabî’yi özledim
Amerika doymuyor, insan kanı içmeye
Zulmüne isyan eden, “Apaçi”yi özledim
Emperyalist deyince, İngiliz akla gelir
Onlara karşı duran, Jeanne d’Arc’ları özledim.
Köle oldu Efendi, benliğinden soyuldu
Efendilere Emîr, Köle Zeyd’i özledim
Nâmert bir savaş sardı Müslüman’ın yurdunu
Uçağa sapan atan, çocukları özledim
Ahlâksızlık zirvede, hayâ ise yok oldu
İffetin bânileri Meryem’leri özledim
İmânda taviz vermek maharet oldu şimdi
İmân için doğranan Sihirbazı özledim
Dünyam darmadağınık ne ak belli ne kara
“Sûr” sesleri geliyor, ben vuslatı özledim

Facebook